📥 صندوق ورودی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleسینی صندوق ورودی
Twitterجعبه ورودی
Unicodeصندوق ورودی
مترادفدریافت،‏ سینی،‏ صندوق،‏ صندوق، ارتباط، صندوق ورودی، نامه، پست، دریافت، جعبه،‏ نامه،‏ ورودی، و پست
دستهObjects | نامه
برچسبایمیل emoji

تصاویر

صندوق ورودی اموجی
emoji unicode معنی
📥 1F4E5 صندوق ورودی