🧝 اِلف

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterجن
Unicodeاِلف
مترادفجادویی،‏ سحرآمیز، و فانتزی،پری،گوش تیز
دستهSmileys & People | فانتزی
برچسبشکلک کریسمس

تصاویر

اِلف اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧝 1F9DD اِلف 🧝🏻 🧝🏼 🧝🏽 🧝🏾 🧝🏿
🧝‍♀️1F9DD 200D 2640 FE0Fاِلف زن یا جن زن🧝🏻‍♀️ 🧝🏼‍♀️ 🧝🏽‍♀️ 🧝🏾‍♀️ 🧝🏿‍♀️
🧝‍♀1F9DD 200D 2640 (*)
🧝‍♂️1F9DD 200D 2642 FE0Fاِلف مرد یا جن مرد🧝🏻‍♂️ 🧝🏼‍♂️ 🧝🏽‍♂️ 🧝🏾‍♂️ 🧝🏿‍♂️
🧝‍♂1F9DD 200D 2642 (*)