🧚 پری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپری
Unicodeپری
مترادفابرون،‏ تیتانیا،‏ جن و پری،‏ فانتزی،تایتانیا،بال،‏ ملکه پریان،‏ هاب‌گابلین، و پادشاه پریان
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

پری اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧚 1F9DA پری 🧚🏻 🧚🏼 🧚🏽 🧚🏾 🧚🏿
🧚‍♀️1F9DA 200D 2640 FE0Fپری زن🧚🏻‍♀️ 🧚🏼‍♀️ 🧚🏽‍♀️ 🧚🏾‍♀️ 🧚🏿‍♀️
🧚‍♀1F9DA 200D 2640 (*)
🧚‍♂️1F9DA 200D 2642 FE0Fپری مرد🧚🏻‍♂️ 🧚🏼‍♂️ 🧚🏽‍♂️ 🧚🏾‍♂️ 🧚🏿‍♂️
🧚‍♂1F9DA 200D 2642 (*)