🧛 خون‌آشام

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterخون‌آشام
Unicodeخون‌آشام
مترادفدراکولا،‏ فانتزی،دراکولا،ارواح، و مرده متحرک
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

خون‌آشام اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧛 1F9DB خون‌آشام 🧛🏻 🧛🏼 🧛🏽 🧛🏾 🧛🏿
🧛‍♂️1F9DB 200D 2642 FE0Fخون‌آشام مرد🧛🏻‍♂️ 🧛🏼‍♂️ 🧛🏽‍♂️ 🧛🏾‍♂️ 🧛🏿‍♂️
🧛‍♂1F9DB 200D 2642 (*)
🧛‍♀️1F9DB 200D 2640 FE0Fدراکولای زن یا خون‌آشام زن🧛🏻‍♀️ 🧛🏼‍♀️ 🧛🏽‍♀️ 🧛🏾‍♀️ 🧛🏿‍♀️
🧛‍♀1F9DB 200D 2640 (*)