🦸 ابرقهرمان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterSuperhero
Unicodeابرقهرمان
مترادفابرقدرت،‏ خوب،‏ دلاور،‏ شیرزن،‏ شیرمرد،‏ فانتزی،خوب،قهرمان مرد،قهرمان زن،ابرقدرت، و قهرمان
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

ابرقهرمان اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🦸 1F9B8 ابرقهرمان 🦸🏻 🦸🏼 🦸🏽 🦸🏾 🦸🏿
🦸‍♀️1F9B8 200D 2640 FE0Fابرقهرمان زن🦸🏻‍♀️ 🦸🏼‍♀️ 🦸🏽‍♀️ 🦸🏾‍♀️ 🦸🏿‍♀️
🦸‍♀1F9B8 200D 2640 (*)
🦸‍♂️1F9B8 200D 2642 FE0Fابرقهرمان مرد🦸🏻‍♂️ 🦸🏼‍♂️ 🦸🏽‍♂️ 🦸🏾‍♂️ 🦸🏿‍♂️
🦸‍♂1F9B8 200D 2642 (*)