🧙 ساحر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterجادوگر
Unicodeساحر
مترادفافسونگر،‏ جادوگر،‏ جادوگر زن،‏ ساحره، و فانتزی،جادوگر،ساحر
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

ساحر اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧙 1F9D9 ساحر 🧙🏻 🧙🏼 🧙🏽 🧙🏾 🧙🏿
🧙‍♀️1F9D9 200D 2640 FE0Fساحر زن یا جادوگر زن🧙🏻‍♀️ 🧙🏼‍♀️ 🧙🏽‍♀️ 🧙🏾‍♀️ 🧙🏿‍♀️
🧙‍♀1F9D9 200D 2640 (*)
🧙‍♂️1F9D9 200D 2642 FE0Fساحر مرد یا جادوگر مرد🧙🏻‍♂️ 🧙🏼‍♂️ 🧙🏽‍♂️ 🧙🏾‍♂️ 🧙🏿‍♂️
🧙‍♂1F9D9 200D 2642 (*)