🦹 ابرشرور

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterSupervillain
Unicodeابرشرور
مترادفآدم شرور،‏ ابرقدرت،‏ اهریمن،‏ تبهکار،‏ شرور بزرگ،‏ فانتزی،بد،جنایتکار،شیطان،ابرقدرت،شرور، و مجرم
دستهSmileys & People | فانتزی

تصاویر

ابرشرور اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🦹 1F9B9 ابرشرور 🦹🏻 🦹🏼 🦹🏽 🦹🏾 🦹🏿
🦹‍♀️1F9B9 200D 2640 FE0Fابرشرور زن🦹🏻‍♀️ 🦹🏼‍♀️ 🦹🏽‍♀️ 🦹🏾‍♀️ 🦹🏿‍♀️
🦹‍♀1F9B9 200D 2640 (*)
🦹‍♂️1F9B9 200D 2642 FE0Fابرشرور مرد🦹🏻‍♂️ 🦹🏼‍♂️ 🦹🏽‍♂️ 🦹🏾‍♂️ 🦹🏿‍♂️
🦹‍♂1F9B9 200D 2642 (*)