🚼 نماد نوزاد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد کودک
Twitterنماد کودک
Unicodeنماد نوزاد
مترادفاتاق مادر و کودک،‏ بچه،‏ تعویض،‏ پوشک، و کودک، عوض کردن
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

نماد نوزاد اموجی
emoji unicode معنی
🚼 1F6BC نماد نوزاد