🛂 کنترل گذرنامه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکنترل گذرنامه
Twitterکنترل گذرنامه
Unicodeکنترل گذرنامه
مترادفکنترل،‏ کنترل، گذرنامه، و گذرنامه
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

کنترل گذرنامه اموجی
emoji unicode معنی
🛂 1F6C2 کنترل گذرنامه