🚻 توالت عمومی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدستشویی
Twitterدستشویی
Unicodeتوالت عمومی
مترادفتوالت،‏ دستشویی، دستشویی، wc، و سرویس بهداشتی
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

توالت عمومی اموجی
emoji unicode معنی
🚻 1F6BB توالت عمومی