🚹 توالت مردانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد مردان
Twitterنماد مردانه
Unicodeتوالت مردانه
مترادفاتاق مردان، دستشویی، مرد، دستشویی، wc، مردان، مرد،‏ توالت،‏ سرویس بهداشتی، و مردان
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

توالت مردانه اموجی
emoji unicode معنی
🚹 1F6B9 توالت مردانه