🚮 علامت ریختن زباله در زباله‌دان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد انداختن زباله در محل آن
Twitterنماد قرار دادن تخت در محل خود
Unicodeعلامت ریختن زباله در زباله‌دان
مترادفآشغال،‏ زباله،‏ زباله‌دان،‏ سطل آشغال، و نماد آشغال نریزید، آشغال، سطل آشغال
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

علامت ریختن زباله در زباله‌دان اموجی
emoji unicode معنی
🚮 1F6AE علامت ریختن زباله در زباله‌دان