🛄 دریافت بار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleتحویل بار
Twitterگرفتن چمدان
Unicodeدریافت بار
مترادفبار،‏ دریافت، و چمدان، درخواست
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

دریافت بار اموجی
emoji unicode معنی
🛄 1F6C4 دریافت بار