🛃 گمرک

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleگمرک
Twitterگمرک
Unicodeگمرک
مترادفاداره گمرک،‏ دفتر گمرک، و گمرکات
دستهSymbols | علامت حمل و نقل

تصاویر

گمرک اموجی
emoji unicode معنی
🛃 1F6C3 گمرک