😖 سردرگم

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک سردرگم
Twitterصورتک سردرگم
Unicodeسردرگم
مترادفبه‌هم‌ریخته،‏ سردرگم، صورتک،‏ صورت، و گیج
دستهSmileys & People | چهره نگران
برچسبایموجی غم انگیز | ایموجی های ترسناک

تصاویر

سردرگم اموجی
emoji unicode معنی
😖 1F616 سردرگم