😢 گریان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک گریان
Twitterصورتک گریان
Unicodeگریان
مترادفاشک،‏ صورت،‏ ناراحت،‏ گریه،‏ گریه کردن، و گریه، صورتک، غمگین، اشک
دستهSmileys & People | چهره نگران
برچسبگریه ایموجی | ایموجی غم انگیز

تصاویر

گریان اموجی
emoji unicode معنی
😢 1F622 گریان