😳 سرخ‌شده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورت قرمزشده
Twitterصورتک سرخ
Unicodeسرخ‌شده
مترادفبهت،‏ حیرت،‏ خجالت، و خیره، صورتک، سرخ
دستهSmileys & People | چهره نگران

تصاویر

سرخ‌شده اموجی
emoji unicode معنی
😳 1F633 سرخ‌شده