😓 عرق سرد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با عرق سرد
Twitterچهره ای با عرق سرد
Unicodeعرق سرد
مترادفسرد،‏ سرد، چهره، شیرین،‏ سرما،‏ صورت، و عرق
دستهSmileys & People | چهره نگران

تصاویر

عرق سرد اموجی
emoji unicode معنی
😓 1F613 عرق سرد