😮 دهان باز از تعجب

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک با دهان باز
Twitterصورت با دهان باز
Unicodeدهان باز از تعجب
مترادفباز،‏ تعجب،‏ دهان،‏ صورت،‏ صورتک، دهان، باز، همدردی،‏ غافلگیری، و همدردی
دستهSmileys & People | چهره نگران

تصاویر

دهان باز از تعجب اموجی
emoji unicode معنی
😮 1F62E دهان باز از تعجب