😩 ازپاافتاده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک از پا افتاده
Twitterصورتک بیزار
Unicodeازپاافتاده
مترادفبی‌حوصله،‏ خسته،‏ صورت،‏ صورتک، خسته، بیزار، و کسل‌کننده
دستهSmileys & People | چهره نگران
برچسبایموجی غم انگیز

تصاویر

ازپاافتاده اموجی
emoji unicode معنی
😩 1F629 ازپاافتاده