😥 ناامید اما تسکین‌یافته

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک ناامید اما آسوده خاطر
Twitterصورتک نومید آسوده
Unicodeناامید اما تسکین‌یافته
مترادفآخیش،‏ صورت،‏ غمگین،‏ ناامید، و ناامید، صورتک، راحت، صدای سوت
دستهSmileys & People | چهره نگران
برچسبایموجی غم انگیز

تصاویر

ناامید اما تسکین‌یافته اموجی
emoji unicode معنی
😥 1F625 ناامید اما تسکین‌یافته