😨 ترسیده

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleصورتک ترسو
Twitterصورتک ترسان
Unicodeترسیده
مترادفترس،‏ ترسناک،‏ صورت، و صورتک، ترس، ترسان، جیغ
دستهSmileys & People | چهره نگران
برچسبایموجی غم انگیز | ایموجی های ترسناک

تصاویر

ترسیده اموجی
emoji unicode معنی
😨 1F628 ترسیده