🏬 فروشگاه بزرگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleفروشگاه زنجیره‌ای
Twitterفروشگاه
Unicodeفروشگاه بزرگ
مترادفبزرگ،‏ ساختمان،‏ ساختمان، بخش، فروشگاه، و فروشگاه
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

فروشگاه بزرگ اموجی
emoji unicode معنی
🏬 1F3EC فروشگاه بزرگ