🏠 خانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleساختمان خانه
Twitterساختمان خانه
Unicodeخانه
مترادفساختمان،‏ ساختمان، خانه، خانه، و منزل
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

خانه اموجی
emoji unicode معنی
🏠 1F3E0 خانه
🏡1F3E1خانهٔ حیاط‌دار،‏ خانه با باغ، یا خانه با باغچه
🏘️1F3D8 FE0Fمنازل،‏ House buildings، یا ساختمان‌های مسکونی
🏘1F3D8 (*)