🏨 هتل

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleهتل
Twitterهتل
Unicodeهتل
مترادفساختمان و ساختمان، هتل
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

هتل اموجی
emoji unicode معنی
🏨 1F3E8 هتل