🏭 کارخانه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکارخانه
Twitterکارخانه
Unicodeکارخانه
مترادفساختمان و ساختمان، کارخانه
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

کارخانه اموجی
emoji unicode معنی
🏭 1F3ED کارخانه