🏫 مدرسه

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمدرسه
Twitterمدرسه
Unicodeمدرسه
مترادفساختمان و ساختمان، مدرسه
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

مدرسه اموجی
emoji unicode معنی
🏫 1F3EB مدرسه