🏢 ساختمان اداری

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleساختمان اداره
Twitterساختمان اداره
Unicodeساختمان اداری
مترادفساختمان
دستهTravel & Places | ساختمان

تصاویر

ساختمان اداری اموجی
emoji unicode معنی
🏢 1F3E2 ساختمان اداری