🏤 ادارهٔ پست

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاداره پست اروپایی
Twitterاداره پست اروپایی
Unicodeادارهٔ پست
مترادفاروپایی،‏ ساختمان،‏ ساختمان، اروپایی، پست،‏ پست، و پست‌خانه
دستهTravel & Places | ساختمان
برچسبایمیل emoji

تصاویر

ادارهٔ پست اموجی
emoji unicode معنی
🏤 1F3E4 ادارهٔ پست