🏣 پست‌خانهٔ ژاپنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleاداره پست ژاپنی
Twitterاداره پست ژاپنی
Unicodeپست‌خانهٔ ژاپنی
مترادفساختمان،‏ ساختمان، ژاپنی، پست،‏ پست، و ژاپنی
دستهTravel & Places | ساختمان
برچسبایموجی فرهنگ ژاپنی | ایمیل emoji

تصاویر

پست‌خانهٔ ژاپنی اموجی
emoji unicode معنی
🏣 1F3E3 پست‌خانهٔ ژاپنی