🦶 پا

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeپا
مترادفپایکوبی
دستهSmileys & People | اعضای بدن

تصاویر

پا اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🦶 1F9B6 پا 🦶🏻 🦶🏼 🦶🏽 🦶🏾 🦶🏿