🦵 لنگ

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
TwitterN/A
Unicodeلنگ
مترادفلگد و پا
دستهSmileys & People | اعضای بدن

تصاویر

لنگ اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🦵 1F9B5 لنگ 🦵🏻 🦵🏼 🦵🏽 🦵🏾 🦵🏿