💪 عضلهٔ بازو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleبازوی پهلوانی
Twitterعضله دو سر بازو خم شده
Unicodeعضلهٔ بازو
مترادفبدن،‏ عضله دو سر بازو، بدن، خنده‌دار، خم کردن، ماهیچه،‏ ماهیچه،‏ مصور، و ورزیده
دستهSmileys & People | اعضای بدن
برچسبشکلک های دست

تصاویر

عضلهٔ بازو اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
💪 1F4AA عضلهٔ بازو 💪🏻 💪🏼 💪🏽 💪🏾 💪🏿