🦿 پای مکانیکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterپای مکانیکی
Unicodeپای مکانیکی
مترادفاندام ساختگی،‏ دسترس‌پذیری، و دسترس‌پذیری، پروتز، بدن
دستهSmileys & People | اعضای بدن

تصاویر

پای مکانیکی اموجی
emoji unicode معنی
🦿 1F9BF پای مکانیکی