🦾 بازوی مکانیکی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterدست مکانیکی
Unicodeبازوی مکانیکی
مترادفاندام ساختگی،‏ دسترس‌پذیری، و دسترس‌پذیری، پروتز، بدن
دستهSmileys & People | اعضای بدن
برچسبشکلک های دست

تصاویر

بازوی مکانیکی اموجی
emoji unicode معنی
🦾 1F9BE بازوی مکانیکی