👅 زبان

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleزبان
Twitterزبان
Unicodeزبان
مترادفبدن و بدن، زبان
دستهSmileys & People | اعضای بدن
برچسبایموجی خنده | ایموجی قرمز

تصاویر

زبان اموجی
emoji unicode معنی
👅 1F445 زبان