🚳 دوچرخه ممنوع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleدوچرخه ممنوع
Twitterعبور دوچرخه ممنوع
Unicodeدوچرخه ممنوع
مترادفدوچرخه،‏ دوچرخه، دوچرخه، ممنوع، نه، نه، ممنوع، وسیله نقلیه،‏ ممنوع،‏ نه، و وسیله نقلیه
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر

تصاویر

دوچرخه ممنوع اموجی
emoji unicode معنی
🚳 1F6B3 دوچرخه ممنوع