☢️ رادیواکتیو

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleRadioactive sign
Twitterعلامت رادیواکتیو
Unicodeرادیواکتیو
مترادفاشعه و رادیواکتیو
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر | ایموجی زرد

تصاویر

رادیواکتیو اموجی
emoji unicode معنی
☢️ 2622 FE0F رادیواکتیو
2622 (*)
* ایموجی غیر استاندارد