🚯 ریختن زباله ممنوع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد زباله ریختن ممنوع
Twitterنماد آشغال نریزید
Unicodeریختن زباله ممنوع
مترادفآشغال نریزید، ممنوع، آشغال، نه، نه، ممنوع،‏ زباله،‏ ممنوع، و نه
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر

تصاویر

ریختن زباله ممنوع اموجی
emoji unicode معنی
🚯 1F6AF ریختن زباله ممنوع