🚱 آب غیرآشامیدنی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد آب غیرقابل شرب
Twitterنماد آب غیرآشامیدنی
Unicodeآب غیرآشامیدنی
مترادفآب،‏ آب غیرآشامیدنی، نوشیدن، ممنوع، نه، نه، آشامیدنی، ممنوع، آب،‏ آشامیدنی،‏ ممنوع،‏ نه، و نوشیدن
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر

تصاویر

آب غیرآشامیدنی اموجی
emoji unicode معنی
🚱 1F6B1 آب غیرآشامیدنی