🚭 سیگار کشیدن ممنوع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد سیگار کشیدن ممنوع
Twitterنماد سیگار نکشیدن
Unicodeسیگار کشیدن ممنوع
مترادفسیگار کشیدن،‏ سیگار کشیدن ممنوع، ممنوع، خیر، خیر، ممنوع، سیگار کشیدن،‏ ممنوع، و نه
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر

تصاویر

سیگار کشیدن ممنوع اموجی
emoji unicode معنی
🚭 1F6AD سیگار کشیدن ممنوع