🔞 زیر ۱۸ سال ممنوع

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleنماد بالای هجده سال
Twitterنماد زیر ۱۸ سال ممنوع
Unicodeزیر ۱۸ سال ممنوع
مترادفمحدودیت سنی،‏ ممنوع،‏ هجده سال،‏ کمتر از سن قانونی،‏ ۱۸، و ۱۸، محدودیت سنی، هجده، ممنوع، نه، نه، ممنوع، کمتر از سن قانونی
دستهSymbols | هشدار
برچسبنمادهای خطر | ایموجی فیلم

تصاویر

زیر ۱۸ سال ممنوع اموجی
emoji unicode معنی
🔞 1F51E زیر ۱۸ سال ممنوع