🧑‍🎨 هنرمند

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterهنرمند
Unicodeهنرمند
مترادفهنر،هنرمند،نقاشی،نقاش و پالت رنگ
دستهSmileys & People | نقش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

هنرمند اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🎨 1F9D1 200D 1F3A8 هنرمند 🧑🏻‍🎨 🧑🏼‍🎨 🧑🏽‍🎨 🧑🏾‍🎨 🧑🏿‍🎨
👩‍🎨1F469 200D 1F3A8هنرمند زن👩🏻‍🎨 👩🏼‍🎨 👩🏽‍🎨 👩🏾‍🎨 👩🏿‍🎨
👨‍🎨1F468 200D 1F3A8هنرمند مرد👨🏻‍🎨 👨🏼‍🎨 👨🏽‍🎨 👨🏾‍🎨 👨🏿‍🎨