🧑‍🍳 آشپز

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterآشپز
Unicodeآشپز
مترادفسرآشپز و غذا،سرویس،سرآشپز،آشپز،آشپزی
دستهSmileys & People | نقش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

آشپز اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🍳 1F9D1 200D 1F373 آشپز 🧑🏻‍🍳 🧑🏼‍🍳 🧑🏽‍🍳 🧑🏾‍🍳 🧑🏿‍🍳
👩‍🍳1F469 200D 1F373آشپز زن👩🏻‍🍳 👩🏼‍🍳 👩🏽‍🍳 👩🏾‍🍳 👩🏿‍🍳
👨‍🍳1F468 200D 1F373آشپز مرد👨🏻‍🍳 👨🏼‍🍳 👨🏽‍🍳 👨🏾‍🍳 👨🏿‍🍳