🤵 شخص با کت و شلوار و پاپیون

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterشخص در لباس رسمی
Unicodeشخص با کت و شلوار و پاپیون
مترادفداماد،‏ داماد،لباس رسمی،عروسی،‏ شخص، و کت و شلوار و پاپیون
دستهSmileys & People | نقش

تصاویر

شخص با کت و شلوار و پاپیون اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤵 1F935 شخص با کت و شلوار و پاپیون 🤵🏻 🤵🏼 🤵🏽 🤵🏾 🤵🏿
🤵‍♀️1F935 200D 2640 FE0Fزن با کت و شلوار و پاپیون یا زن در لباس اسموکینگ🤵🏻‍♀️ 🤵🏼‍♀️ 🤵🏽‍♀️ 🤵🏾‍♀️ 🤵🏿‍♀️
🤵‍♀1F935 200D 2640 (*)
🤵‍♂️1F935 200D 2642 FE0Fمرد با کت و شلوار و پاپیون یا مردی با کت و شلوار🤵🏻‍♂️ 🤵🏼‍♂️ 🤵🏽‍♂️ 🤵🏾‍♂️ 🤵🏿‍♂️
🤵‍♂1F935 200D 2642 (*)