👷 کارگر

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleکارگر ساختمان
Twitterکارگر ساخت‌و‌ساز
Unicodeکارگر
مترادفساخت‌وساز،‏ ساخت‌وساز، کارگر، و کلاه
دستهSmileys & People | نقش
برچسبفعالیت‌ها

تصاویر

کارگر اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👷 1F477 کارگر 👷🏻 👷🏼 👷🏽 👷🏾 👷🏿
👷‍♀️1F477 200D 2640 FE0Fکارگر ساختمانی زن👷🏻‍♀️ 👷🏼‍♀️ 👷🏽‍♀️ 👷🏾‍♀️ 👷🏿‍♀️
👷‍♀1F477 200D 2640 (*)
👷‍♂️1F477 200D 2642 FE0Fکارگر ساختمانی مرد👷🏻‍♂️ 👷🏼‍♂️ 👷🏽‍♂️ 👷🏾‍♂️ 👷🏿‍♂️
👷‍♂1F477 200D 2642 (*)