👲 مرد با کلاه چینی

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
Googleمرد با کلاه ژاپنی
Twitterشخص با کلاه چینی
Unicodeمرد با کلاه چینی
مترادفمرد،‏ کلاه،‏ کلاه چینی،کلاه، و کلاه ژاپنی
دستهSmileys & People | نقش

تصاویر

مرد با کلاه چینی اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👲 1F472 مرد با کلاه چینی 👲🏻 👲🏼 👲🏽 👲🏾 👲🏿