👰‍♀️ زن با تور عروس

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterفردی با روبنده
Unicodeزن با تور عروس
مترادفتور عروس،‏ زن، و عروس،روبنده،عروسی
دستهSmileys & People | نقش
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

زن با تور عروس اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
👰‍♀️ 1F470 200D 2640 FE0F زن با تور عروس 👰🏻‍♀️ 👰🏼‍♀️ 👰🏽‍♀️ 👰🏾‍♀️ 👰🏿‍♀️
👰‍♀ 1F470 200D 2640 (*)
👰1F470شخص با تور عروس،‏ عروس با تور، یا زن با روبنده👰🏻 👰🏼 👰🏽 👰🏾 👰🏿
👰‍♂️1F470 200D 2642 FE0Fمرد با تور عروس یا مرد با روبنده👰🏻‍♂️ 👰🏼‍♂️ 👰🏽‍♂️ 👰🏾‍♂️ 👰🏿‍♂️
👰‍♂1F470 200D 2642 (*)
* ایموجی غیر استاندارد