🧑‍🍼 شخصی که به بچه شیر می‌دهد

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterفردی درحال غذا دادن به کودک
Unicodeشخصی که به بچه شیر می‌دهد
مترادفبچه،‏ شخص،‏ شخصی که به بچه غذا می‌دهد،‏ شیر،‏ غذا دادن،‏ مراقبت، و کودک،نوزاد،بچه،پرستاری،شیر،بطری
دستهSmileys & People | نقش

تصاویر

شخصی که به بچه شیر می‌دهد اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🧑‍🍼 1F9D1 200D 1F37C شخصی که به بچه شیر می‌دهد 🧑🏻‍🍼 🧑🏼‍🍼 🧑🏽‍🍼 🧑🏾‍🍼 🧑🏿‍🍼
👩‍🍼1F469 200D 1F37Cزنی که به بچه شیر می‌دهد یا زن درحال غذا دادن به کودک👩🏻‍🍼 👩🏼‍🍼 👩🏽‍🍼 👩🏾‍🍼 👩🏿‍🍼
👨‍🍼1F468 200D 1F37Cمردی که به بچه شیر می‌دهد یا مرد درحال غذا دادن به کودک👨🏻‍🍼 👨🏼‍🍼 👨🏽‍🍼 👨🏾‍🍼 👨🏿‍🍼