🤰 زن باردار

کپی / چسباندن

با کلیک بر روی آیکون برای کپی به کلیپ بورد ▼

معنی

AppleN/A
GoogleN/A
Twitterزن باردار
Unicodeزن باردار
مترادفباردار،‏ بچه در شکم،‏ حامله،‏ زن،‏ شکم، و شیکم
دستهSmileys & People | نقش
برچسبدختر ایموجی

تصاویر

زن باردار اموجی
emoji unicode معنی تنوع رنگ پوست
🤰 1F930 زن باردار 🤰🏻 🤰🏼 🤰🏽 🤰🏾 🤰🏿